Participación do SLG nas mobilizacións multisectoriais unitarias (Madrid, 21/11/2009)