Traballa con nós

Dende o SLG queremos ofrecerche a posibilidade de compartir o noso proxecto.

Se queres formar parte del, envía o teu curriculum ao seguinte enderezo electrónico: nacional@sindicatolabrego.gal indicando no asunto "OFERTA DE TRABALLO" e o posto de traballo ao que queres optar.

Tamén podes facernos saber a túa dispoñibilidade xeográfica, horaria, posibilidade de incorporación inmediata e se tes ou non vehículo propio.

Nota Legal: En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 151999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámosche de que os datos de carácter persoal que voluntariamente facilites serán incluídos e tratados de modo confidencial no ficheiro RRHHSLG para levar a cabo os nosos procesos de selección de persoal, todos eles debidamente inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de datos e cuxo Responsable é o Sindicato Labrego Galego. @ interesad@ poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo postal a: Sindicato Labrego Galego, Rúa Ofelia Nieto 13-23, Santiago de Compostela (15705) indicando como Referencia "Protección de datos" a traveso dun escrito asinado ao efecto e achegando unha fotocopia do seu D.I. @ interesad@ autoriza pola presente a que os seus datos sexan utilizados para o descrito tratamento.